AB模板网:专注于dede模板,织梦源码,织梦模板,网站模板下载,dedecms模板,网站源码,dedecms教程以及各类手机网站模板和企业网站模板分享.
用户名:
密码:
注册

织梦模板

网站模板搜索
VIP

dedecms采集过滤规则及替换规则

网站模板下载 www.adminbuy.cn / 2018-06-29
采集过滤规则 及替换规则
 
{dede:trim replace=''}<a([^>]*)>(.*)</a>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<script([^>]*)>(.*)</script>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<!--(.*)-->{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<table([^>]*)>(.*)</table>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<style([^>]*)>(.*)</style>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<img([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<object([^>]*)>(.*)</object>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<embed([^>]*)>(.*)</embed>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<iframe([^>]*)>(.*)</iframe>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<param([^>]*)>(.*)</param>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<div([^.]*)>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}</div>{/dede:trim}
 
如果文章中的字段 想替换的话
 
{dede:trim replace='替换内容'}原内容{/dede:trim}
 
本文由AB模板网整理发布,转载请说明出处:http://www.adminbuy.cn/dedecmsjc/3791.html
本文标签:
首页 VIP专区 静态模板 会员中心
收缩